Миколаївська обласна рада
професійних спілок

Інформація з соціально - економічних питань по Миколаївській області

Інформація з соціально-економічних питань станом на 20 червня 2012 року по області

У травні п.р. проти попереднього місяця обсяг промислового виробництва знизився на 4,8%. У порівнянні з травнем 2011р. приріст продукції промисловості склав 4,1%. З початку року порівняно з відповідним періодом минулого року індекс промислової продукції зменшився з 111,5% у січні–квітні п.р. до 110% у січні–травні (у січні–травні 2011р. величина індексу складала 104,9%). В цілому по Україні індекс промислової продукції склав 100,7%. За величиною цього показника Миколаївська область зайняла 3 місце серед регіонів України.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника на 1 червня 2012 року становила 2 808,71 грн.

 

Дані про розмір заробітної плати за видами економічної діяльності

станом на 1 червня наведено у таблиці.

 

Нараховано в середньому штатному працівнику

за місяць

за оплачену годину

грн.

у % до

грн.

у % до квітня

2012р.

квітня 2012р.

травня

2011р.

серед-

нього

рівня по регіону

мінімальної заробітної плати           (1094 грн.)

Усього

2808,71

104,6

118,9

100,0

256,7

19,11

103,5

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

1985,28

104,8

118,4

70,7

181,5

12,88

103,9

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

2147,50

94,6

118,4

76,5

196,3

14,78

98,4

Рибальство, рибництво

2230,00

121,2

181,8

79,4

203,8

14,77

127,6

Промисловість

3761,73

103,3

120,5

133,9

343,9

24,87

102,0

добувна промисловість

1897,35

103,5

114,1

67,6

173,4

14,17

107,4

переробна промисловість

3359,28

104,9

119,1

119,6

307,1

22,35

103,2

виробництво та розподілення електро-енергії, газу та води

4821,76

101,2

122,5

171,7

440,7

31,23

100,6

Будівництво

1734,56

103,7

101,7

61,8

158,6

13,53

101,7

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1955,59

102,5

106,5

69,6

178,8

13,57

103,1

Діяльність готелів та ресторанів

1562,57

103,1

114,4

55,6

142,8

11,04

103,0

Діяльність транспорту та зв’язку

3660,70

101,5

114,4

130,3

334,6

24,61

98,9

Фінансова діяльність

4260,96

104,7

109,0

151,7

389,5

27,80

104,1

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

2235,23

108,3

112,9

79,6

204,3

15,64

109,9

Державне управління

2951,87

109,5

119,9

105,1

269,8

19,32

108,8

Освіта

2435,55

109,6

127,2

86,7

222,6

18,58

108,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2160,45

104,3

120,3

76,9

197,5

13,59

103,0

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

2155,70

103,4

131,5

76,8

197,0

15,22

103,4

Реальна заробітна плата в області у травні 2012 р. порівняно з квітнем 2012 р. збільшилась на 4,8%, а відносно травня 2011 р. зросла на 21,6%.

При цьому фактичний розмір прожиткового мінімуму в цінах травня 2012 року, за інформацією Міністерства соціальної політики, у розрахунку на місяць на одну особу становив 1115 грн., для дітей віком до 6 років – 1047 грн., для дітей віком від 6 до 18 років – 1333 грн., для працездатних осіб – 1179 грн., для осіб, які втратили працездатність – 881 гривень.

У ранжованому ряді регіонів за рівнем заробітної плати Миколаївщина посіла 9-е місце, поступившись Донецькій (3 474 грн.), Дніпропетровській (3 182 грн.), Київській (3 146 грн.), Луганській (3 073 грн.), Запорізькій (2 920 грн.), Полтавській (2 862 грн.) областям та містам Києву (4 469 грн.) та Севастополю (2 920 грн.). Середня заробітна плата по Україні за травень 2012р. склала 3 015 грн.

Сума заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області, без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців, на 1 червня 2012 р. склала 54029,8 тис. грн., що менше за показник попереднього місяця на 0,1 %, та більше ніж на початку року та 1,7%.

 

Дані щодо заборгованості із заробітної плати за видами економічної діяльності

на 1 червня 2012 р. наведені в таблиці


 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн.

усього

у т.ч. підприємства (установи, організації)

економічно активні

підприємства-банкрути1

економічно неактивні

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загальної

суми

Усього

54029,8

42907,5

79,4

11091,7

20,5

30,6

0,1

Сільське

господарство,

мисливство та

пов’язані з ними

послуги

1174,2

538,8

45,9

604,8

51,5

30,6

2,6

Лісове

господарство

та пов’язані

з ним послуги

Рибальство,

рибництво

Промисловість

45110,2

38742,9

85,9

6367,3

14,1

добувна 

промисловість

153,2

153,2

100,0

переробна

промисловість

43901,0

37574,2

85,6

6326,8

14,4

виробництво

та розподілення електроенергії,

газу та води

1056,0

1015,5

96,2

40,5

3,8

Будівництво

2088,9

1795,6

86,0

293,3

14,0

Торгівля; ремонт автомобілів

, побутових

виробів та

предметів

особистого

вжитку

128,1

14,0

10,9

114,1

89,1

Діяльність готелів та ресторанів

14,0

14,0

100,0

Діяльність

транспорту

та зв’язку

250,0

250,0

100,0

Фінансова

діяльність

110,3

110,3

100,0

Операції з

нерухомим

майном, оренда, інжиніринг та

надання послуг підприємцям

3769,3

556,5

14,8

3212,8

85,2

Державне

управління

Освіта

449,8

449,8

100,0

Охорона здоров’я та

надання соціальної

допомоги

288,5

237,5

82,3

51,0

17,7

Надання

комунальних та індивідуальних

послуг; діяльність

у сфері культури

та спорту

646,5

308,4

47,7

338,1

52,3

Сума заборгованої заробітної плати склала 7,9 % фонду оплати праці за травень 2012 р.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Миколаївської області у травні 2012р. становила 236 582 осіб.

Рівень завантаження працівників у травні 2012 р. відповідно до встановленої тривалості робочого часу в цілому по економіці області становив 98,7% штатної кількості.

За даними обласного центру зайнятості, на обліку в державній службі зайнятості на 1 червня 2012р. перебували 15865 не зайнятих трудовою діяльністю громадян. Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 97,3% незайнятих громадян (15437 осіб), з них 69,9% (11359 осіб) отримували допомогу по безробіттю. Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом травня 2012р. на допомогу по безробіттю було витрачено 10169,5 тис. грн. Середній розмір допомоги у травні п.р. у розрахунку на одного безробітного порівняно з відповідним місяцем 2011р. збільшився на 16,5% і склав 895,28 грн. (81,8% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати).

Кількість вільних робочих місць та вакантних посад, заявлених підприємствами, установами та організаціями у службі зайнятості, за місяць збільшилась на 7,7% і на 1 червня 2012р. становила 2170 одиниць. У порівнянні з минулорічним показником кількість вільних робочих місць збільшилась на 26,3%.

Зусиллями державної служби зайнятості у травні 2012р. було працевлаштовано 2767 осіб. Рівень працевлаштування незайнятих осіб у травні 2012р. по відношенню до квітня скоротився на 2,2 в.п. і становив 13,6%.

У цілому по області рівень зареєстрованого безробіття за травень п.р. скоротився на 0,2 в.п. і на 1 червня 2012р. становив 2,1% середньорічної кількості населення працездатного віку.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у травні 2012р. по Україні становив 99,7%, по області – 99,8%, з початку року – 100,4% та 100,2%, відповідно. На споживчому ринку області ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 0,6%.

У квітні 2012р. субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та електроенергії отримували 3% сімей області. З початку року за субсидіями звернулося 5,6 тис. сімей регіону, призначено субсидії 3,1 тис. сімей (54,4%). Загальна сума призначених субсидій склала 359,9 тис.грн. Середній розмір субсидії, призначеної на одну сім’ю у квітні, становив 84,1 грн. проти 39,1 грн. у квітні 2011р.

Крім того, у січні–квітні п.р. за субсидіями готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива звернулось 6,3 тис. сімей регіону. Субсидії зазначеного виду упродовж цього періоду не призначались.

У січні–квітні п.р. населенню області за житлово-комунальні послуги нараховано 406,5 млн.грн., оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 381,3 млн.грн. (93,8% нарахованої суми).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг упродовж квітня зменшилась на 19,5 млн.грн. (на 8%) і на кінець квітня 2012р. становила 224,8 млн.грн, середній термін заборгованості за ці послуги склав 2,2 місяця. Борги за 3 і більше місяців мали: за газопостачання – 35,6% власників особових рахунків, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 24,4%, вивезення побутових відходів – 17,6%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 14,3%, централізоване водопостачання та водовідведення – 13,2%, за спожиту електроенергію – 2,6%.

 

Підготовлено відділом з соціально-економічних питань облпрофради

за даними Міністерства соціальної політики та Головного управління статистики у Миколаївській області

Інформація з соціально-економічних питань станом на 20 травня 2012 року по області

У квітні п.р. проти попереднього місяця обсяг промислового виробництва зменшився на 10,4%. У порівнянні з квітнем 2011р. приріст продукції промисловості склав 17,2%. З початку року порівняно з відповідним періодом минулого року індекс промислової продукції збільшився з 109,6% у січні–березні п.р. до 111,5% у січні–квітні (у січні–квітні 2011р. величина індексу складала 106,7%). В цілому по Україні індекс промислової продукції склав 100,7%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника на 1 травня 2012 року становила 2 684,23 грн.

 

Дані про розмір заробітної плати за видами економічної діяльності

станом на 1 травня наведено у таблиці.

 

Нараховано в середньому штатному працівнику

за місяць

за оплачену годину

грн.

у % до

грн.

у % до березня

2012р.

березня

2012р.

квітня

2011р.

серед-

нього

рівня по регіону

мінімальної заробітної плати           (1094 грн.)

Усього

2684,23

100,4

115,1

100,0

245,4

18,46

103,7

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

1894,43

116,1

118,3

70,6

173,2

12,39

110,4

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

2270,45

116,8

127,4

84,6

207,5

15,02

115,2

Рибальство, рибництво

1840,00

66,2

110,0

68,6

168,2

11,57

69,9

Промисловість  

3641,22

101,9

114,0

135,7

332,8

24,38

105,3

добувна промисловість

1832,83

117,3

131,1

68,3

167,5

13,19

110,5

переробна промисловість

3200,84

99,8

110,1

119,2

292,6

21,66

102,7

виробництво та розподілення електро-енергії, газу та води

4762,63

105,6

119,6

177,4

435,3

31,04

110,5

Будівництво

1673,33

113,0

101,9

62,3

153,0

13,30

106,7

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1908,74

99,9

100,6

71,1

174,5

13,16

102,7

Діяльність готелів та ресторанів

1516,02

104,3

118,3

56,5

138,6

10,72

109,7

Діяльність транспорту та зв’язку

3604,93

93,7

112,1

134,3

329,5

24,90

98,5

Фінансова діяльність

4068,87

93,1

120,0

151,6

371,9

26,70

97,6

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

2063,90

99,1

107,4

76,9

188,7

14,23

103,9

Державне управління

2694,82

96,1

115,7

100,4

246,3

17,76

100,8

Освіта

2221,67

100,9

121,7

82,8

203,1

17,16

106,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2071,10

103,7

119,8

77,2

189,3

13,20

108,2

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

2083,98

103,0

132,2

77,6

190,5

14,72

107,8

Реальна заробітна плата в області у квітні 2012 р. порівняно з березнем 2012 р. збільшилась на 0,6%, а відносно квітня 2011 р. зросла на 16,4%.

При цьому фактичний розмір прожиткового мінімуму в цінах квітня, за підрахунками Міністерства соціальної політики, у розрахунку на місяць на одну особу становив 1110 грн., для дітей віком до 6 років – 1042 грн., для дітей віком від 6 до 18 років – 1332 грн., для працездатних осіб – 1174 грн., для осіб, які втратили працездатність – 876 гривень.

У ранжованому ряді регіонів за рівнем заробітної плати Миколаївщина посіла 9-е місце, поступившись Донецькій (3 496 грн.), Дніпропетровській (3 070 грн.), Київській (3 051 грн.), Луганській (2 970 грн.), Запорізькій (2 837 грн.), Полтавській (2 715 грн.) областям та містам Києву (4 592 грн.) та Севастополю (2 765 грн.). Середня заробітна плата по Україні за квітень 2012р. склала 2 942 грн.

Сума заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області, без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців, на 1 травня 2012 р. склала 54 062,1 тис. грн., що менше за показник попереднього місяця на 0,5 %, та більше ніж на початку року та 1,8%.

 

Дані щодо заборгованості із заробітної плати за видами економічної діяльності

на 1 травня 2012 р. наведені в таблиці:

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн.

усього

у т.ч. підприємства (установи, організації)

економічно активні

підприємства-банкрути1

економічно неактивні

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загальної

суми

Усього

54062,1

43098,4

79,7

10933,1

20,2

30,6

0,1

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

1180,2

538,3

45,6

611,3

51,8

30,6

2,6

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

Рибальство, рибництво

Промисловість

45243,1

38878,3

85,9

6364,8

14,1

добувна промисловість

155,2

155,2

100,0

переробна промисловість

43996,6

37672,3

85,6

6324,3

14,4

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

1091,3

1050,8

96,3

40,5

3,7

Будівництво

1937,9

1635,7

84,4

302,2

15,6

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

114,1

114,1

100,0

Діяльність готелів та ресторанів

15,5

15,5

100,0

Діяльність транспорту та зв’язку

206,6

206,6

100,0

Фінансова діяльність

95,7

95,7

100,0

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

3854,7

677,1

17,6

3177,6

82,4

Державне управління

Освіта

426,2

426,2

100,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

467,3

416,3

89,1

51,0

10,9

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

520,8

304,4

58,4

216,4

41,6

Сума заборгованої заробітної плати склала 8,3 % фонду оплати праці за квітень 2012 р.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Миколаївської області у квітні 2012р. становила 235,948 тис. осіб.

Рівень завантаження працівників у квітні 2012 р. відповідно до встановленої тривалості робочого часу в цілому по економіці області становив 98,1% штатної кількості.

У січні–березні 2012р. кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) становила 1,8 тис. осіб, або 0,8% середньооблікової кількості штатних працівників. Серед видів діяльності найвища частка цієї категорії працівників відмічалася в будівництві (16%). Кількість працюючих у режимі неповного робочого дня (тижня) з економічних причин становила 14,7 тис. осіб, або 6,3% кількості штатних працівників.

За даними обласного центру зайнятості, на обліку в державній службі зайнятості на 1 травня 2012р. перебували 17400 не зайнятих трудовою діяльністю громадян. Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 96,9% незайнятих громадян (16857 осіб), з них 69,9% (15093 особи) отримували допомогу по безробіттю. Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом квітня 2012р. на допомогу по безробіттю було витрачено 13357,8 тис. грн. Середній розмір допомоги у розрахунку на одного безробітного порівняно з відповідним місяцем 2011р. збільшився на 16,1% і склав 885,03 грн. (80,9% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати). Середня тривалість зареєстрованого безробіття на 1 квітня 2012р. становила 5 місяців.

Кількість вільних робочих місць та вакантних посад, заявлених підприємствами, установами та організаціями у службі зайнятості, за місяць зменшилась на 9,7% і на 1 травня 2012р. становила 2015 одиниць. У порівнянні з минулорічним показником кількість вільних робочих місць збільшилась на 29,3%. У загальній кількості вільних робочих місць (вакантних посад) кожне четверте належало сільському господарству, мисливству та лісовому господарству, п’яте – промисловості та державному управлінню.

Зусиллями державної служби зайнятості у квітні п.р. було працевлаштовано 3541 особу. Рівень працевлаштування незайнятих осіб у квітні 2012р. по відношенню до березня зріс на 2,4 в.п. і становив 15,8%.

У цілому по області рівень зареєстрованого безробіття за квітень п.р. скоротився на 0,3 в.п. і на 1 травня 2012р. становив 2,3% середньорічної кількості населення працездатного віку.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у квітні 2012р. по Україні становив 100%, по області – 99,9%, з початку року – 100,7% та 100,4%, відповідно. У квітні п.р. на споживчому ринку області продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 0,3%.

У березні 2012р. субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та електроенергії отримували 3,5% сімей області. З початку року за субсидіями звернулося 5,1 тис. сімей регіону, призначено субсидії 2,9 тис. сімей (56,7%). Загальна сума призначених субсидій склала 346,2 тис.грн. Середній розмір субсидії, призначеної на одну сім’ю, у березні п.р. становив 121 грн. проти 94,9 грн. у березні 2011р.

Крім того, у січні–березні п.р. за субсидіями готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива звернулось 5,2 тис. сімей регіону. Субсидії зазначеного виду упродовж цього періоду не призначались.

У січні–березні п.р. населенню області за житлово-комунальні послуги нараховано 346,3 млн.грн., оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 301,6 млн.грн. (87,1% нарахованої суми).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг упродовж березня зменшилась на 8,8 млн.грн. (на 3,5%) і на кінець березня 2012р. становила 244,1 млн.грн, середній термін заборгованості за ці послуги склав 2,1 місяця. Борги за 3 і більше місяців мали: за газопостачання – 35,8% власників особових рахунків, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 27,2%, вивезення побутових відходів – 16,1%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 13,8%, централізоване водопостачання та водовідведення – 12,2%, за спожиту електроенергію – 2,6%.

 

Підготовлено відділом з соціально-економічних питань облпрофради

за даними Міністерства соціальної політики та Головного управління статистики у Миколаївській області

Інформація з соціально-економічних питань станом на 20 квітня 2012 року по області

У березні п.р. проти попереднього місяця обсяг промислового виробництва зріс на 18,6%. У порівнянні з березнем 2011р. приріст продукції промисловості склав 15,6%. З початку року порівняно з відповідним періодом минулого року індекс промислової продукції збільшився з 106,4% у січні–лютому п.р. до 109,6% у січні–березні (у січні–березні 2011р. величина індексу складала 113%).

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника на 1 квітня 2012 року становила 2 674,52 грн.

 

Дані про розмір заробітної плати за видами економічної діяльності

станом на 1 квітня наведено у таблиці.

 

Нараховано в середньому штатному працівнику

за місяць

за оплачену годину

грн.

у % до

грн.

у % до лютого

2012р.

лютого 2012р.

березня

2011р.

серед-

нього

рівня по регіону

мінімальної заробітної плати           (1073 грн.)

Усього

2674,52

96,7

110,3

100,00

249,3

17,80

95,1

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

1632,21

103,0

106,9

61,0

152,1

11,23

98,6

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

1943,92

103,5

108,8

72,7

181,2

13,04

99,9

Рибальство, рибництво

2780,00

100,0

173,8

103,9

259,1

16,55

100,0

Промисловість

3572,68

85,8

100,7

133,6

333,0

23,15

83,9

добувна промисловість

1562,78

144,4

125,4

58,4

145,6

11,94

114,9

переробна промисловість

3208,06

98,4

111,2

119,9

299,0

21,09

95,9

виробництво та розподілення електро-енергії, газу та води

4510,26

70,9

86,6

168,6

420,3

28,08

70,3

Будівництво

1481,44

109,4

91,1

55,4

138,1

12,46

102,8

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1910,69

106,8

108,4

71,4

178,1

12,81

107,2

Діяльність готелів та ресторанів

1452,92

107,1

117,3

54,3

135,4

9,78

102,2

Діяльність транспорту та зв’язку

3847,20

101,2

112,2

143,8

358,5

25,28

98,1

Фінансова діяльність

4369,40

119,6

125,4

163,4

407,2

27,34

118,5

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

2082,08

105,5

106,0

77,8

194,0

13,69

102,8

Державне управління

2802,84

111,3

120,5

104,8

261,2

17,62

111,3

Освіта

2202,24

99,6

123,1

82,3

205,2

16,12

99,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1996,42

102,1

119,0

74,6

186,1

12,20

101,0

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

2023,42

101,1

129,7

75,7

188,6

13,66

100,4

Реальна заробітна плата у березні 2012 р. порівняно з лютим 2012 р. зменшилась на 3,3%, а відносно березня 2011 р. зросла на 9,8%.

При цьому фактичний розмір прожиткового мінімуму в цінах березня, за підрахунками Міністерства соціальної політики, у розрахунку на місяць на одну особу становив 1111 грн., для дітей віком до 6 років – 1043 грн., для дітей віком від 6 до 18 років – 1334 грн., для працездатних осіб – 1175 грн., для осіб, які втратили працездатність – 877 гривень.

У ранжованому ряді регіонів за рівнем заробітної плати Миколаївщина посіла 10-е місце, поступившись Донецькій (3 381 грн.), Дніпропетровській (3 042 грн.), Київській (2 996 грн.), Луганській (2 971 грн.), Запорізькій (2 804 грн.), Харківській (2 683 грн.), Полтавській (2 681 грн.) областям та містам Києву (4 577 грн.) та Севастополю (2 759 грн.). Середня заробітна плата по Україні за березень 2012р. склала 2 923 грн.

Сума заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області, без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців, на 1 квітня 2012 р. склала 54319,3 тис. грн., що більш за показники попереднього місяця та початку року — на 2,4 % та 2,3% відповідно.

 

Дані щодо заборгованості із заробітної плати за видами економічної діяльності

на 1 квітня 2012 р. наведені в таблиці:

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн.

усього

у т.ч. підприємства (установи, організації)

економічно активні

підприємства-банкрути1

економічно неактивні

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загальної

суми

Усього

54319,3

43862,0

80,7

10426,7

19,2

30,6

0,1

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

1219,1

568,3

46,6

620,2

50,9

30,6

2,5

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

Рибальство, рибництво

Промисловість

44712,2

39032,0

87,3

5680,2

12,7

добувна промисловість

175,6

175,6

100,0

переробна промисловість

43548,4

37908,7

87,0

5639,7

13,0

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

988,2

947,7

95,9

40,5

4,1

Будівництво

2659,3

2144,6

80,6

514,7

19,4

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

192,8

59,3

30,8

133,5

69,2

Діяльність готелів та ресторанів

10,8

10,8

100,0

Діяльність транспорту та зв’язку

177,9

177,9

100,0

Фінансова діяльність

88,4

88,4

100,0

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

3954,0

806,1

20,4

3147,9

79,6

Державне управління

Освіта

379,9

379,9

100,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

377,9

326,9

86,5

51,0

13,5

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

547,0

356,2

65,1

190,8

34,9

Сума заборгованої заробітної плати склала 8,5 % фонду оплати праці за березень 2012 р.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Миколаївської області у березні 2012р. становила 234,2 тис. осіб.

Рівень завантаження працівників у лютому 2012 р. відповідно до встановленої тривалості робочого часу в цілому по економіці області становив 96,9% штатної кількості.

За даними обласного центру зайнятості, на обліку в державній службі зайнятості на 1 квітня 2012р. перебували 19240 не зайнятих трудовою діяльністю громадян. Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 97,5% незайнятих громадян (18765 осіб), з них 71,4% (15124 особи) отримували допомогу по безробіттю. Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом березня 2012р. на допомогу по безробіттю було витрачено 14372,2 тис. грн. Середній розмір допомоги у березні 2012р. у розрахунку на одного безробітного порівняно з відповідним місяцем 2011р. збільшився на 21,4% і склав 950,29 грн. (88,6% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати).

Кількість вільних робочих місць та вакантних посад, заявлених підприємствами, установами та організаціями у службі зайнятості, за місяць збільшилась на 35,2% і на 1 квітня 2012р. становила 2231 одиницю. У порівнянні з минулорічним показником кількість вільних робочих місць збільшилась на 31,9%.

Зусиллями державної служби зайнятості у березні 2012р. було працевлаштовано 3185 осіб. Рівень працевлаштування незайнятих осіб по відношенню до попереднього місяця зріс на 8,3 в.п. і становив 13,4%.

У цілому по області рівень зареєстрованого безробіття за березень п.р. скоротився на 0,1 в.п. і на 1 квітня 2012р. становив 2,6% середньорічної кількості населення працездатного віку.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у березні 2012р. по Україні становив 100,3%, по області – 100,1%, з початку року – відповідно 100,7% та 100,5%. У березні п.р. на споживчому ринку області продукти харчування та безалкогольні напої знизились в ціні на 0,1%.

У лютому 2012р. субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та електроенергії отримували 3,5% сімей області. З початку року за субсидіями звернулося 3,8 тис. сімей регіону, призначено субсидій 2,6 тис. сімей (68%). Загальна сума призначених субсидій склала 309,9 тис.грн. Середній розмір субсидії, призначеної на одну сім’ю у лютому п.р., становив 122,1 грн. проти 96,1 грн. у лютому 2011р.

Крім того, у січні–лютому п.р. за субсидіями готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива звернулось 3,1 тис. сімей регіону. Субсидії зазначеного виду у лютому п.р. не призначались.

У січні–лютому п.р. населенню області за житлово-комунальні послуги нараховано 250,7 млн.грн., оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 197,2 млн.грн. (78,6% нарахованої суми).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг упродовж лютого 2012р. збільшилась на 26,5 млн.грн. (на 11,7%) і на кінець місяця становила 253,6 млн.грн, середній термін заборгованості за ці послуги склав 2 місяці. Борги за 3 і більше місяців мали: за газопостачання – 33,8% власників особових рахунків, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 30,4%, вивезення побутових відходів – 15,7%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 13,6%, централізоване водопостачання та водовідведення – 11,7%.

 

Підготовлено відділом з соціально-економічних питань облпрофради

за даними Міністерства соціальної політики та Головного управління статистики у Миколаївській області

Інформація з соціально-економічних питань станом на 20 березня 2012 року по області

У лютому п.р. обсяг промислової продукції проти попереднього місяця зменшився на 1,1%. У порівнянні з лютим 2011р. приріст продукції промисловості склав 8,7%. З початку року порівняно з відповідним періодом минулого року індекс промислової продукції збільшився з 104,2% у січні п.р. до 106,4% у січні–лютому (у січні–лютому 2011р. величина індексу складала 115,4%). В цілому по Україні індекс промислової продукції склав 102%. За величиною цього показника Миколаївська область зайняла 9 місце серед регіонів України.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника на 1 березня 2012 року становила 2 766,65 грн.

 

Дані про розмір заробітної плати за видами економічної діяльності наведено у таблиці.

 

Нараховано в середньому штатному працівнику

за місяць

за оплачену годину

грн.

у % до

грн.

у % до січня 2012р.

січня

2012р.

лютого 2011р.

серед-

нього

рівня по регіону

мінімальної заробітної плати           (1073 грн.)

Усього

2766,65

110,5

125,3

100,0

257,8

18,71

106,7

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

1585,06

109,5

124,7

57,3

147,7

11,38

106,8

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

1878,32

106,5

111,2

67,9

175,1

13,06

109,4

Рибальство, рибництво

2780,00

151,1

169,8

100,5

259,1

16,55

143,9

Промисловість

4163,61

122,7

139,4

150,5

388,0

27,58

117,9

добувна промисловість

1082,59

81,3

146,5

39,1

100,9

10,39

88,8

переробна промисловість

3259,32

109,4

116,3

117,8

303,8

22,00

104,5

виробництво та розподілення електро-енергії, газу та води

6362,01

143,0

181,1

230,0

592,9

39,93

139,0

Будівництво

1354,64

93,4

99,4

49,0

126,2

12,13

95,9

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1788,59

95,6

113,9

64,6

166,7

11,95

91,7

Діяльність готелів та ресторанів

1356,73

94,6

115,1

49,0

126,4

9,57

92,5

Діяльність транспорту  та зв’язку

3801,70

110,9

112,1

137,4

354,3

25,76

109,4

Фінансова діяльність

3652,24

88,4

108,9

132,0

340,4

23,08

85,4

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

1973,01

95,1

110,1

71,3

183,9

13,32

92,9

Державне управління

2517,75

104,8

112,8

91,0

234,6

15,83

100,5

Освіта

2211,92

107,3

126,2

79,9

206,1

16,24

102,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1956,17

102,8

121,3

70,7

182,3

12,08

99,0

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

2000,50

103,3

133,1

72,3

186,4

13,60

98,9

Реальна заробітна плата у лютому 2012 р. порівняно з січнем 2012 р. зросла на 10,1%, а відносно лютого 2011 р. зросла на 22,1%.

При цьому фактичний розмір прожиткового мінімуму в цінах лютого, за підрахунками Міністерства соціальної політики, у розрахунку на місяць на одну особу становив 1106 грн., для дітей віком до 6 років – 1040 грн., для дітей віком від 6 до 18 років – 1326 грн., для працездатних осіб – 1170 грн., для осіб, які втратили працездатність – 874 гривень

У ранжованому ряді регіонів за рівнем заробітної плати Миколаївщина посіла 7 місце, поступившись Донецькій (3 254 грн.), Дніпропетровській (2 965 грн.), Київській (2 941 грн.), Луганській (2 826 грн.), Запорізькій (2 786 грн.) областям та місту Києву (4 306 грн.). Середня заробітна плата по Україні за лютий 2012р. склала 2 799 грн.

Сума заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області, без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців, на 1 березня 2012 р. склала 53037,9 тис. грн., що менше за показники попереднього місяця та початку року — на 1,8 %  та  0,1% відповідно.

 

Дані щодо заборгованості із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 березня 2012 р. наведені в таблиці:

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн.

усього

у т.ч. підприємства (установи, організації)

економічно активні

підприємства-банкрути1

економічно неактивні

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загальної

суми

Усього

53037,9

42529,6

80,2

10477,7

19,7

30,6

0,1

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

1081,8

395,1

36,4

656,1

60,7

30,6

2,9

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

Рибальство, рибництво

Промисловість

43845,1

38095,4

86,9

5749,7

13,1

добувна промисловість

318,5

318,5

100,0

переробна промисловість

42741,0

37031,8

86,6

5709,2

13,4

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

785,6

745,1

94,8

40,5

5,2

Будівництво

2663,9

2127,6

79,9

536,3

20,1

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

133,5

133,5

100,0

Діяльність готелів та ресторанів

Діяльність транспорту та зв’язку

142,5

142,5

100,0

Фінансова діяльність

80,4

80,4

100,0

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

3803,8

690,2

18,1

3113,6

81,9

Державне управління

Освіта

354,7

354,7

100,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

343,5

292,5

85,2

51,0

14,8

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

588,7

431,6

73,3

157,1

26,7

Сума заборгованої заробітної плати склала 8,0 % фонду оплати праці за лютий 2012 р.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Миколаївської області у лютому 2012р. становила 233,7 тис. осіб.

Рівень завантаження працівників у лютому 2012 р. відповідно до встановленої тривалості робочого часу в цілому по економіці області становив 95,4% штатної кількості.

За даними обласного центру зайнятості, на обліку в державній службі зайнятості на 1 березня 2012р. перебували 20352 не зайнятих трудовою діяльністю громадян. Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 97,5% незайнятих громадян (19850 осіб), з них 74,6% (15379 осіб) отримували допомогу по безробіттю. Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом лютого 2012р. на допомогу по безробіттю було витрачено 13614,3 тис. грн. Середній розмір допомоги у лютому 2012р. у розрахунку на одного безробітного порівняно з відповідним місяцем 2011р. збільшився на 10,2% і склав 885,25 грн., що адекватно 82,5% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати (1073 грн.).

Кількість вільних робочих місць та вакантних посад, заявлених підприємствами, установами та організаціями у службі зайнятості, за місяць збільшилась на 22,8% і на 1 березня 2012р. становила 1650 одиниць.

Зусиллями державної служби зайнятості у лютому 2012р. було працевлаштовано 1163 особи. Рівень працевлаштування незайнятих осіб у лютому 2012р. по відношенню до січня зріс на 1,1 в.п. і становив 5,1%.

У цілому по області рівень зареєстрованого безробіття за лютий п.р. збільшився на 0,1 в.п. і на 1 березня 2012р. становив 2,7% середньорічної кількості населення працездатного віку.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у лютому 2012р. по Україні та Миколаївській області становив 100,2%, з початку року – 100,4%. У лютому п.р. на споживчому ринку області продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 0,2%.

У січні 2012р. субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та електроенергії отримували 3,4% сімей області. Упродовж місяця за субсидіями зазначеного виду звернулося 2,3 тис. сімей регіону, призначено субсидій 1,9 тис. сімей (85,6% ). Загальна сума призначених субсидій склала 230,8 тис.грн. Середній розмір субсидії, призначеної на одну сім’ю, становив 119,1 грн. проти 97,2 грн. у січні 2011р.

Крім того, у січні п.р. за субсидіями готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива звернулось 1,3 тис. сімей. Субсидії зазначеного виду у січні п.р. не призначалися.

У січні 2012р. населенню області за житлово-комунальні послуги нараховано 117,1 млн.грн., оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 90 млн.грн. (76,8% нарахованої суми).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг упродовж січня 2012р. збільшилась на 27,1 млн.грн. (на 13,5%) і на кінець січня становила 227,9 млн.грн, середній термін заборгованості за спожиті послуги склав 1,9 місяця. Борги за 3 і більше місяців мали: за газопостачання – 32,9% власників особових рахунків, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 29,6%, вивезення побутових відходів – 15,7%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 13%, централізоване водопостачання та водовідведення – 11,5%.

 

За даними Головного управління

статистики у Миколаївській області

Інформація з соціально-економічних питань станом на 20 лютого 2012 року по області

У січні п.р. виробництво промислової продукції проти попереднього місяця зменшилося на 12,4%. У порівнянні із січнем попереднього року одержано приросту промислової продукції на 4,2%. Індекс промислової продукції у цілому по Україні склав 102,0%. За величиною цього показника Миколаївська область зайняла 8 місце серед регіонів України.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника на 1 лютого 2012 року становила 2 502,83 грн.

 

Дані про розмір заробітної плати за видами економічної діяльності наведено у таблиці.

 

Нараховано в середньому штатному працівнику

за місяць

за оплачену годину

грн.

у % до

грн.

у % до грудня 2011р.

грудня 2011р.

січня 2011р.

серед-

нього

рівня по регіону

мінімальної заробітної плати           (1073 грн.)

Усього

2502,83

87,9

117,0

100,0

233,3

17,54

97,5

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

1448,17

80,5

116,1

57,9

135,0

10,66

89,2

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

1763,87

77,2

125,6

70,5

164,4

11,93

87,9

Рибальство, рибництво

1840,00

120,1

133,9

73,5

171,5

11,50

129,6

Промисловість 

3394,09

88,6

118,7

135,6

316,3

23,39

98,5

добувна промисловість

1331,78

89,7

172,9

53,2

124,1

11,70

101,0

переробна промисловість

2979,43

95,1

115,4

119,0

277,7

21,05

107,3

виробництво та розподілення електро-енергії, газу та води

4448,97

80,3

123,4

177,8

414,6

28,74

86,3

Будівництво

1450,17

76,5

112,7

57,9

135,2

12,64

103,2

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1871,26

83,0

115,8

74,8

174,4

13,03

94,4

Діяльність готелів та ресторанів

1434,88

96,3

126,2

57,3

133,7

10,35

108,3

Діяльність транспорту  та зв’язку

3429,44

88,5

109,3

137,0

319,6

23,55

96,2

Фінансова діяльність

4130,74

100,2

123,5

165,0

385,0

27,04

110,6

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

2075,27

79,3

117,2

82,9

193,4

14,34

87,1

Державне управління

2402,09

75,0

113,6

96,0

223,9

15,76

82,7

Освіта

2060,53

92,5

118,4

82,3

192,0

15,87

101,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1902,96

93,0

118,1

76,0

177,3

12,20

102,8

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1936,23

98,8

130,1

77,4

180,5

13,75

104,1

Реальна заробітна плата у січні 2012 р. порівняно з попереднім місяцем зменшилась на 11,8%, а відносно січня 2011 р. зросла на 13,2%.

Фактичний розмір прожиткового мінімуму в цінах січня, за підрахунками Міністерства соціальної політики, у розрахунку на місяць на одну особу становив 1100 грн., для дітей віком до 6 років – 1034 грн., для дітей віком від 6 до 18 років – 1319 грн., для працездатних осіб – 1162 грн., для осіб, які втратили працездатність – 870 гривень.

У ранжованому ряді регіонів за рівнем заробітної плати Миколаївщина посіла 10 місце, поступившись Донецькій (3 151 грн.), Дніпропетровській (2 860 грн.), Луганській (2 842 грн.), Київській (2 829 грн.), Полтавській (2 659 грн.), Запорізькій (2 653 грн.), Одеській (2 553 грн.), областям та містам Києву (4 148 грн.) та Севастополю (2 587 грн.). Середня заробітна плата по Україні за січень 2012р. склала 2 722 грн.

Сума заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області, без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців, на 1 лютого 2012 р. склала 53995,8 тис. грн., що на 1,7 % більше за показник на 1 січня 2012р.

 

Дані щодо заборгованості із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 лютого 2012 р. наведені в таблиці:

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн.

усього

у т.ч. підприємства (установи, організації)

економічно активні

підприємства-банкрути

економічно неактивні

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загальної

суми

Усього

53995,8

40850,1

75,6

13115,1

24,3

30,6

0,1

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

1181,0

495,3

41,9

655,1

55,5

30,6

2,6

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

Рибальство, рибництво

Промисловість 

45151,2

36776,4

81,5

8374,8

18,5

добувна промисловість

179,9

179,9

100,0

переробна промисловість

44258,0

35923,7

81,2

8334,3

18,8

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

713,3

672,8

94,3

40,5

5,7

Будівництво

1937,1

1400,8

72,3

536,3

27,7

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

144,5

11,0

7,6

133,5

92,4

Діяльність готелів та ресторанів

Діяльність транспорту та зв’язку

105,4

105,4

100,0

Фінансова діяльність

64,1

64,1

100,0

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

4080,7

1000,0

24,5

3080,7

75,5

Державне управління

Освіта

330,0

330,0

100,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

243,7

192,7

79,1

51,0

20,9

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

758,1

538,5

71,0

219,6

29,0

Сума заборгованої заробітної плати склала 9,0 % фонду оплати праці за січень 2012 р.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Миколаївської області у 2011р. становила 237,1 тис. осіб, за даними за січень 2012р. — 234,9 тис.осіб.

Рівень завантаження працівників у січні 2012 р. відповідно до встановленої тривалості робочого часу в цілому по економіці області становив 96,0% штатної кількості.

За даними обласного центру зайнятості, на обліку в державній службі зайнятості на 1 лютого 2012р. перебували 19594 не зайнятих трудовою діяльністю громадян. Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 97,2% незайнятих громадян (19040 осіб), з них 76,5% (13407 осіб) отримували допомогу по безробіттю. Із фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом січня 2012р. на допомогу по безробіттю було витрачено 11658,2 тис.грн. Середній розмір допомоги у січні 2012р. у розрахунку на одного безробітного порівняно з відповідним місяцем 2011р. збільшився на 9,4% і склав 869,56 грн., що адекватно 81% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати (1073 грн.).

У 2011р. середня тривалість зареєстрованого безробіття порівняно з попереднім роком не змінилась і на початок січня 2012р. становила 4 місяці.

Кількість вільних робочих місць та вакантних посад, заявлених підприємствами, установами та організаціями у службі зайнятості, на 1 лютого 2012р. становила 1344 одиниці.

У цілому по області рівень зареєстрованого безробіття на 1 лютого 2012р. становив 2,6% середньорічної кількості населення працездатного віку .

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у січні 2012р. по Україні та Миколаївській області становив 100,2%. У січні п.р. на споживчому ринку області ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 0,1%.

У грудні 2011р. субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг отримували 4,6% сімей області. Упродовж 2011р. за субсидіями звернулося 33,7 тис. сімей регіону. З урахуванням сімей, які звернулися наприкінці 2010р., призначено субсидії 33,7 тис. сімей. Загальна сума призначених субсидій склала 2900,7 тис.грн., а середній розмір субсидії на  одну сім’ю у грудні 2011р. становив 134,1 грн. проти 99,6 грн. у грудні 2010р.

Крім того, у 2011р. за субсидіями готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива звернулось 10,9 тис. сімей, призначено субсидії 9,5 тис. сімей.  Загальна сума призначених субсидій цього виду становила 5614 тис.грн., а  середній розмір на одну сім’ю у грудні 2011р. залишився на рівні грудня 2010р. та склав 547,4 грн.

У 2011р. населенню області за житлово-комунальні послуги нараховано 829,6 млн.грн., оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 813,2 млн.грн. (98% нарахованої суми).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг упродовж грудня 2011р. збільшилась на 2,2 млн.грн. (на 1,1%) і на кінець грудня становила 200 млн.грн., середній термін заборгованості за ці послуги склав 2,9 місяця. Борги за 3 і більше місяців мали: за газопостачання – 30,7% власників особових рахунків, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 29,5%, вивезення побутових відходів – 15,5%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 12,1%, централізоване водопостачання та водовідведення – 11,4%.

 

За даними Головного управління

статистики у Миколаївській області

Оголошення

  1. ЗАПИТУЙТЕ — ВІДПОВІДАЄМО!

    Пропонуємо нові форми надання консультацій. Своє запитання Ви можете направити на адресу електронної пошти Миколаївської облпрофради: 

    orps@mksat.net


  2. Зверніть увагу!

    Оновлена інформація:

    Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, інші державні виплати

    (Розділ «Державні соціальні стандарти»)


  3. Фактичний розмір прожиткового мінімуму в цінах квітня

    2019 року для працездатних осіб склав

    3765 грн.

    (за даними Міністерства соціальної політики України).


Календар

< червня 2019 >
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання