Миколаївська обласна рада
професійних спілок

Інформація з соціально - економічних питань по Миколаївській області

Інформація з соціально-економічних питань станом на 20 січня 2012 року по області

У грудні 2011р. виробництво промислової продукції проти листопада збільшилося на 0,7%. У порівнянні з груднем 2010р. виробництво промислової продукції скоротилося на 1,3%. За результатами 2011р. індекс промислової продукції становив 104,2% (у 2010р. величина індексу складала 110,3%). В цілому по Україні індекс промислової продукції за 2011р. склав 107,3%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника на 1 січня 2012 року становила 2 847,67 грн.

 

Дані про розмір заробітної плати за видами економічної діяльності наведено у таблиці.

 

Нараховано в середньому працівнику

за місяць

за оплачену  годину

грн.

у % до

грн.

у % до

листопада

2011р.

листопада

2011р.

грудня 2010р.

серед-

нього

рівня по

області

прожиткового мінімуму на одну працездатну особу

(1004 грн.)

Усього

2847,67

113,7

113,4

100,0

283,6

17,99

113,3

Сільське господарство, мисливство та пов’язані

з ними послуги

1799,45

102,1

127,6

63,2

179,2

11,95

102,8

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

2283,36

111,6

97,8

80,2

227,4

13,58

112,4

Рибальство, рибництво

1531,58

146,2

155,8

53,8

152,5

8,87

150,0

Промисловість 

3829,40

117,0

112,7

134,5

381,4

23,74

117,5

 з неї

 

 

 

 

 

 

 

 добувна промисловість

1484,74

81,4

153,6

38,8

147,9

11,59

87,4

 переробна промисловість

3131,51

105,9

107,1

81,8

311,9

19,61

106,2

 виробництво та розподі-

 лення електроенергії, газу  та води

5543,41

136,0

118,7

144,8

552,1

33,30

136,6

Будівництво

1896,43

100,9

105,4

66,6

188,9

12,25

101,3

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових

виробів та предметів особистого вжитку

2254,74

110,6

130,7

79,2

224,6

13,80

109,9

Діяльність готелів та ресторанів

1490,23

106,1

91,5

52,3

148,4

9,55

106,9

Діяльність транспорту та зв’язку

3875,52

109,5

120,9

136,1

386,0

24,49

109,0

Фінансова діяльність

4123,90

108,1

105,9

144,8

410,7

24,45

107,2

Операції з нерухомим майном, оренда,  інжиніринг та надання послуг підприємцям

2617,10

118,3

105,4

91,9

260,7

16,46

118,7

Державне управління

3201,45

115,1

117,4

112,4

318,9

19,05

114,1

Освіта

2228,14

114,3

109,3

78,2

221,9

15,60

113,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2045,89

111,3

105,5

71,8

203,8

11,87

110,4

Надання комунальних та

індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1960,56

112,9

99,4

68,8

195,3

13,21

112,6

Реальна заробітна плата у грудні 2011 р. порівняно з листопадом 2011р. зросла на 13,1%, а відносно грудня 2010 р. – на 8,6%.

У ранжованому ряді регіонів за рівнем заробітної плати Миколаївщина посіла 9 місце, поступившись Донецькій (3 439 грн.), Луганській (3 346 грн.), Київській (3 245 грн.), Дніпропетровській (3 064 грн.), Запорізькій (2 954 грн.), Полтавській (2 911 грн.) областям та містам Києву (4 819 грн.) та Севастополю (2 974 грн.). Середня заробітна плата по Україні за грудень 2011р. склала 3 054 грн.

Сума заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області, без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців, на 1 січня 2012 р. склала 53105,5 тис. грн., що на 22,6% менше ніж на 1 грудня 2011 р., і на 6,3 % менше за показник на 1 січня 2011р.

 

Дані щодо заборгованості із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 січня 2012 р. наведені в таблиці:

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн.

усього

у т.ч. підприємства (установи, організації)

економічно активні

підприємства-банкрути

економічно неактивні

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загальної

суми

Усього

53105,5

37935,3

71,4

15107,1

28,5

63,1

0,1

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

708,1

677,5

95,6

30,6

4,4

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

Рибальство, рибництво

Промисловість 

45152,1

35564,9

78,8

9587,2

21,2

з неї

 

 

 

 

 

 

 

добувна промисловість

377,2

377,2

100,0

переробна промисловість

44383,3

34836,6

78,5

9546,7

21,5

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

391,6

351,1

89,7

40,5

10,3

Будівництво

329,9

329,9

100,0

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

701,5

669,0

95,4

32,5

4,6

Діяльність готелів та ресторанів

Діяльність транспорту та зв’язку

812,7

766,3

94,3

46,4

5,7

Фінансова діяльність

64,4

64,4

100,0

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

3858,5

803,9

20,8

3054,6

79,2

Державне управління

Освіта

273,2

273,2

100,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

168,8

117,8

69,8

51,0

30,2

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1036,3

79,3

7,7

957,0

92,3

Сума заборгованої заробітної плати склала 7,9 % фонду оплати праці за грудень 2011 р.

За даними обласного центру зайнятості, на обліку в державній службі зайнятості на 1 січня 2012р. перебували 18373 не зайнятих трудовою діяльністю громадян. Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 97,4% незайнятих громадян, з них 76,7% отримували допомогу по безробіттю (11175 осіб). Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом грудня 2011р. на допомогу по безробіттю було витрачено 9332,1 тис.грн. Середній розмір допомоги у грудні 2011р. у розрахунку на одного безробітного порівняно з відповідним місяцем 2010р. збільшився на 7,9% і склав 835,09 грн. (83,2% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати).

Кількість вільних робочих місць та вакантних посад, заявлених підприємствами, установами та організаціями у службі зайнятості, за місяць зменшилась на 19,4% і на 1 січня 2012р. становила 1337 одиниць.

У грудні 2011р. кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) становила 173 особи (0,1% штатних працівників). Серед видів діяльності найвища частка цієї категорії працівників відмічалася у сільському господарстві – 90 осіб (0,5%кількості штатних працівників галузі в межах області), у будівництві – 60 осіб (відповідно 1,1%), .

Кількість працюючих у режимі неповного робочого дня (тижня) з економічних причин становила 10029 осіб, або 4,3% кількості штатних працівників. У сільському господарстві в такому режимі працювало 12,3%, у сфері операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям– 11,3%, у будівництві – 9,7% штатних працівників.

Рівень завантаження працівників у грудні 2011р. відповідно до встановленої тривалості робочого часу в цілому по економіці області становив 97,7% штатної кількості.

У цілому по області рівень зареєстрованого безробіття за грудень 2011р. збільшився на 0,4 в.п. і на 1 січня 2012р. становив 2,5% середньорічної кількості населення працездатного віку, що на 0,2 в.п. менше ніж на відповідну дату 2011р.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у грудні 2011р. по Україні становив 100,2%, за 2011р. – 104,6%.По Миколаївській області у грудні 2011р. ІСЦ становив також 100,2%, за рік в цілому – 104,4%.У грудні 2011р. на споживчому ринку області продукти харчування та безалкогольні напої зросли в ціні на 0,3%.

У листопаді 2011р. субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг отримували 3,4% сімей області. Упродовж січня–листопада за субсидіями звернулося 27,4 тис. сімей регіону. Призначено субсидії 27,8 тис. сімей. Загальна сума призначених субсидій склала 2104,2 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг на одну сім’ю у листопаді 2011р. становив 140,4 грн.

Крім того, у січні–листопаді 2011р. за субсидіями готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива звернулось 10,7 тис. сімей, призначено субсидії 9,4 тис. сімей. Загальна сума призначених субсидій даного виду становила 5529,1 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у листопаді 2011р. становив 508,6 грн. проти 498,4 грн. у листопаді 2010р.

У січні–листопаді 2011р. населенню області за житлово-комунальні послуги нараховано 732,8 млн.грн., оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 718,6 млн.грн. (98,1% нарахованої суми).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг упродовж листопада 2011р. збільшилась на 15,1% і на кінець місяця 2011р. становила 197,9 млн.грн, середній термін заборгованості за ці послуги склав 3 місяці. Борги за 3 і більше місяців мали: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 29,5% власників особових рахунків, газопостачання – 28,5%, вивезення побутових відходів – 16,7%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 13,1%, централізоване водопостачання та водовідведення – 11,9%.

 

За даними Головного управління

статистики у Миколаївській області

Інформація з соціально-економічних питань станом на 20 грудня 2011 року по області

У листопаді п.р. обсяг промислової продукції проти попереднього місяця скоротився на 2,4%. У порівнянні з листопадом минулого року виробництво промислової продукції скоротилося на 2,6%. З початку року порівняно з відповідним періодом минулого року індекс промислової продукції зменшився з 105,7% у січні–жовтні п.р. до 104,8% у січні–листопаді (у січні–листопаді 2010р. величина індексу складала 108,5%). В цілому по Україні індекс промислової продукції за січень–листопад п.р. склав 107,8%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у листопаді 2011 р. становила 2 505,63 грн.

Детальніше...

Інформація з соціально-економічних питань станом на 20 листопада 2011 року по області

У жовтні п.р. обсяг промислової продукції проти попереднього місяця скоротився на 2,3%. У порівнянні з жовтнем минулого року одержано приросту виробництва на 4,3%. З початку року порівняно з відповідним періодом минулого року індекс промислової продукції збільшився з 105,3% у січні-вересні п.р. до 105,7% у січні-жовтні (у січні-жовтні 2010р. величина індексу складала 106,1%). У цілому по Україні індекс промислової продукції за січень-жовтень п.р. склав 108,2%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у жовтні 2011 р. становила 2 553,73 грн.

Детальніше...

Інформація з соціально-економічних питань станом на 20 жовтня 2011 року по області

У вересні п.р. обсяг промислової продукції проти попереднього місяця збільшився на 3,9%. У порівнянні з вереснем минулого року одержано приросту виробництва на 10,8%. З початку року порівняно з відповідним періодом минулого року індекс промислової продукції збільшився з 104,5% у січні–серпні п.р. до 105,3% у січні–вересні (у січні–вересні 2010р. величина індексу складала 105,8%). В цілому по Україні індекс промислової продукції за січень–вересень п.р. склав 108,6%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у вересні 2011 р. становила 2 505,53 грн. 

Дані про розмір заробітної плати за видами економічної діяльності наведено у таблиці.

 

Нараховано в середньому працівнику

за місяць

за оплачену  годину

грн.

у % до

грн.

у % до

серпня

2011р.

серпня

2011р.

вересня 2010р.

серед-

нього

рівня по

області

прожиткового мінімуму на одну працездатну особу

(960 грн.)

Усього

2505,53

100,7

113,9

100,0

261,0

15,64

100,3

Сільське господарство, мисливство та пов’язані

з ними послуги

1890,46

107,3

115,5

75,5

196,9

11,22

103,8

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

2001,54

106,7

125,1

79,9

208,5

11,89

105,5

Рибальство, рибництво

1607,41

101,9

169,8

64,2

167,4

9,40

105,3

Промисловість 

3430,50

103,9

121,5

136,9

357,3

21,01

103,7

 з неї

 

 

 

 

 

 

 

 добувна промисловість

1786,39

107,6

121,7

52,1

186,1

12,97

107,5

 переробна промисловість

3186,85

106,7

121,3

92,9

332,0

19,54

106,3

 виробництво та розподі-

 лення електроенергії, газу

 та води

4105,29

98,5

120,7

119,7

427,6

24,91

98,9

Будівництво

1928,44

105,6

109,9

77,0

200,9

12,27

100,7

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових

виробів та предметів особистого вжитку

1914,52

76,0

118,3

76,4

199,4

11,75

75,6

Діяльність готелів та ресторанів

1433,20

105,2

104,3

57,2

149,3

9,00

106,5

Діяльність транспорту та зв’язку

3260,82

99,6

106,6

130,1

339,7

20,71

100,2

Фінансова діяльність

3604,89

94,2

111,2

143,9

375,5

21,58

94,1

Операції з нерухомим майном, оренда,  інжиніринг та надання послуг підприємцям

2257,70

110,3

123,8

90,1

235,2

14,03

110,8

Державне управління

2556,81

90,7

105,6

102,1

266,3

15,26

90,8

Освіта

2008,60

109,7

108,0

80,2

209,2

14,16

110,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1799,88

97,4

110,2

71,8

187,5

10,42

95,7

Надання комунальних та

індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1746,10

104,7

101,0

69,7

181,9

11,78

106,2

Реальна заробітна плата у вересні 2011 р. порівняно з серпнем п.р. зросла на 0,8%, а відносно вересня 2010 р. – зросла на 7,1%.

У ранжованому ряді регіонів за рівнем заробітної плати Миколаївщина посіла 10 місце, поступившись Донецькій (3 226 грн.), Київській (2 973 грн.), Дніпропетровській (2 960 грн.), Луганській (2 822 грн.), Запорізькій (2 719 грн.), Полтавській (2 614 грн.), Харківській (2 524 грн.) областям та містам Києву (4 072 грн.) та Севастополю (2 528 грн.). Середня заробітна плата по Україні за вересень п.р. склала 2 737 грн.

Сума заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області, без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців, на 1 жовтня 2011 р. склала 61 243,4 тис. грн., що перевищує показники станом на 1 вересня п.р. на 2,1 %, а станом на  1 січня п.р. – на 25,7 %.

 

Дані щодо заборгованості із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 жовтня 2011 р. наведені в таблиці:

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн.

усього

у т.ч. підприємства (установи, організації)

економічно активні

підприємства-банкрути1

економічно неактивні

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загальної

суми

Усього

71243,4

62494,8

87,7

7224,5

10,2

1524,1

2,1

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

1024,3

608,2

59,4

217,2

21,2

198,9

19,4

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

Рибальство, рибництво

Промисловість 

58462,1

55402,8

94,8

2122,0

3,6

937,3

1,6

з неї

 

 

 

 

 

 

 

добувна промисловість

226,3

226,3

100,0

переробна промисловість

57887,7

54868,9

94,8

2081,5

3,6

937,3

1,6

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

348,1

307,6

88,4

40,5

11,6

Будівництво

1445,6

1158,9

80,2

286,7

19,8

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

900,5

10,6

1,2

848,7

94,2

41,2

4,6

Діяльність готелів та ресторанів

97,7

97,7

100,0

Діяльність транспорту та зв’язку

4072,9

4026,5

98,9

46,4

1,1

Фінансова діяльність

65,5

65,5

100,0

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

3766,0

787,4

20,9

2924,3

77,7

54,3

1,4

Державне управління

5,7

5,7

100,0

Освіта

217,8

217,8

100,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

57,7

57,7

100,0

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1127,6

127,2

11,3

1000,4

88,7

Сума заборгованої заробітної плати склала 11,6 % фонду оплати праці за вересень 2011 р.

За даними обласного центру зайнятості, на обліку в державній службі зайнятості на 1 жовтня 2011р. перебували 13147 не зайнятих трудовою діяльністю громадян. Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 97,5% незайнятих громадян (12821 особа), з них 68,7% (10018 осіб) отримували допомогу по безробіттю. Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом вересня 2011р. на допомогу по безробіттю було витрачено 8465,8 тис. грн. Середній розмір допомоги у вересні п.р. у розрахунку на одного безробітного порівняно з відповідним місяцем 2010р. збільшився на 18,7% і склав 845,06 грн., що адекватно 88% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати (960 грн.).

Кількість вільних робочих місць та вакантних посад, заявлених підприємствами, установами та організаціями у службі зайнятості, за місяць збільшилась на 1,1% і на 1 жовтня 2011р. становила 1866 одиниць.

У вересні 2011р. кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) становила 108 осіб. Серед видів діяльності найвища частка цієї категорії працівників відмічалася у будівництві – 99 осіб (1,8% кількості штатних працівників галузі в межах області).

Кількість працюючих у режимі неповного робочого дня (тижня) з економічних причин становила 7079 осіб, або 3,0% кількості штатних працівників. У будівництві в такому режимі працювало 9,5% штатних працівників, у сфері операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям – 9,0%, у промисловості – 6,1%.

Рівень завантаження працівників у вересні 2011р. відповідно до встановленої тривалості робочого часу в цілому по економіці області становив 98,3% штатної кількості (або 234,2 тис. осіб).

У цілому по області рівень зареєстрованого безробіття за вересень скоротився на 0,1 в.п. і на 1 жовтня 2011р., як і на відповідну дату минулого року, становив 1,8% середньорічної кількості населення працездатного віку.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у вересні 2011р. по Україні становив 100,1%, по Миколаївській області – 99,9%. За січень–вересень п.р. ІСЦ по Україні склав 104,2%, по області – 104,1%. У вересні п.р. на споживчому ринку області продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 0,7%.

У серпні 2011р. субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг отримували 2,4% сімей області. Упродовж січня–серпня призначено субсидії 19,3 тис. сімей (113,4% від кількості сімей, які звернулися за субсидіями). Загальна сума призначених субсидій склала 1099,3 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг на одну сім’ю у серпні п.р. становив 28,4 грн. проти 10,1 грн. у серпні 2010р.

Крім того, у січні–серпні п.р. за субсидіями готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива звернулось 9,6 тис. сімей, призначено субсидії 8,3 тис. сімей. Загальна сума призначених субсидій цього виду становила 4949,6 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одну сім’ю у серпні п.р. становив 590,9 грн. проти 384,3 грн. у серпні минулого року.

У січні–серпні п.р. населенню області за житлово-комунальні послуги нараховано 529,1 млн.грн., оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 556,2 млн.грн. (105,1% нарахованої суми).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг упродовж серпня 2011р. зменшилась на 6 млн.грн. (на 3,6%) і на кінець серпня становила 159,5 млн.грн, середній термін заборгованості за ці послуги склав 2,4 місяця. Борги за 3 і більше місяців мали: за газопостачання – 30,1% власників особових рахунків, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 24,3%, вивезення побутових відходів – 16,9%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 13,9%, централізоване водопостачання та водовідведення – 12,2%.

 

За даними Головного управління

статистики у Миколаївській області

Інформація з соціально-економічних питань станом на 20 вересня 2011 року по області

У серпні п.р. обсяг промислової продукції проти попереднього місяця збільшився на 8,3%. У порівнянні з серпнем минулого року виробництво промислової продукції збільшилось на 13,6%. З початку року порівняно з відповідним періодом минулого року індекс промислової продукції збільшився з 103,2% у січні–липні п.р. до 104,5% у січні–серпні (у січні–серпні 2010р. величина індексу складала 105,6%). В цілому по Україні індекс промислової продукції за січень–серпень п.р. склав 108,9%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у серпні 2011 р. становила 2 487,45 грн.

Дані про розмір заробітної плати за видами економічної діяльності наведено у таблиці.

 

Нараховано в середньому працівнику

за місяць

за оплачену  годину

грн.

у % до

грн.

у % до

липня

2011р.

липня

2011р.

серпня 2010р.

серед-

нього

рівня по

області

прожиткового мінімуму на одну працездатну особу

(960 грн.)

Усього

2487,45

97,2

115,6

100,0

259,1

15,60

94,8

Сільське господарство, мисливство та пов’язані

з ними послуги

1762,28

88,3

119,0

70,8

183,6

10,81

89,6

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

1875,55

102,7

119,4

75,4

195,4

11,28

98,2

Рибальство, рибництво

1577,78

109,8

135,2

63,4

164,4

8,93

103,2

Промисловість 

3302,74

101,6

119,7

132,8

344,0

20,26

98,7

 з неї

 

 

 

 

 

 

 

 добувна промисловість

1659,87

97,2

107,0

66,7

172,9

12,06

93,3

 переробна промисловість

2986,45

102,8

119,3

120,1

311,1

18,37

99,6

 виробництво та розподі-

 лення електроенергії, газу

 та води

4166,48

99,8

119,5

167,5

434,0

25,20

97,5

Будівництво

1826,69

100,0

108,0

73,4

190,3

12,19

96,5

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових

виробів та предметів особистого вжитку

2520,05

135,1

133,7

101,3

262,5

15,54

130,7

Діяльність готелів та ресторанів

1362,57

99,8

100,7

54,8

141,9

8,45

92,2

Діяльність транспорту та зв’язку

3274,68

95,3

110,0

131,6

341,1

20,68

93,1

Фінансова діяльність

3825,65

93,0

107,7

153,8

398,5

22,93

89,3

Операції з нерухомим майном, оренда,  інжиніринг та надання послуг підприємцям

2046,62

93,1

110,7

82,3

213,2

12,67

89,6

Державне управління

2819,37

99,5

110,2

113,3

293,7

16,80

95,9

Освіта

1830,27

82,3

113,1

73,6

190,7

12,81

79,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1848,75

97,1

111,2

74,3

192,6

10,89

95,8

Надання комунальних та

індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1667,28

90,0

104,6

67,0

173,7

11,09

87,4

Реальна заробітна плата в серпні 2011 р. порівняно з липнем п.р. зменшилась на 1,7%, а відносно серпня 2010 р. – зросла на 5,1%.

У ранжованому ряді регіонів за рівнем заробітної плати Миколаївщина посіла 8 місце, поступившись Донецькій (3 184 грн.), Київській (2 863 грн.), Дніпропетровській (2 822 грн.), Луганській (2 786 грн.), Запорізькій (2 681 грн.), Полтавській (2 547 грн.) областям та місту Києву (4 056 грн.). Середня заробітна плата по Україні за липень п.р. склала 2 694 грн.

Сума заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області, без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців, на 1 вересня 2011 р. склала 69 773,8 тис. грн., що перевищує показники станом на 1 серпня п.р. на 4,3 %, а станом на  1 січня п.р. – на 23,1 %.

 

Дані щодо заборгованості із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 вересня 2011 р. наведені в таблиці:

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн.

усього

у т.ч. підприємства (установи, організації)

економічно активні

підприємства-банкрути1

економічно неактивні

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загальної

суми

Усього

69773,8

60634,9

86,9

7614,8

10,9

1524,1

2,2

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

877,0

612,0

69,8

66,1

7,5

198,9

22,7

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

Рибальство, рибництво

Промисловість 

56866,5

53769,5

94,6

2159,7

3,8

937,3

1,6

з неї

 

 

 

 

 

 

 

добувна промисловість

310,2

310,2

100,0

переробна промисловість

56225,3

53168,8

94,6

2119,2

3,8

937,3

1,6

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

331,0

290,5

87,8

40,5

12,2

Будівництво

894,6

607,9

68,0

286,7

32,0

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

889,9

848,7

95,4

41,2

4,6

Діяльність готелів та ресторанів

115,4

115,4

100,0

Діяльність транспорту та зв’язку

4774,1

4269,2

89,4

504,9

10,6

Фінансова діяльність

68,0

68,0

100,0

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

3765,3

846,6

22,5

2864,4

76,1

54,3

1,4

Державне управління

5,7

5,7

100,0

Освіта

191,7

191,7

100,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

85,3

85,3

100,0

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1240,3

137,3

11,1

1103,0

88,9

Сума заборгованої заробітної плати склала 11,5 % фонду оплати праці за серпень 2011 р.

На обліку в державній службі зайнятості на 1 вересня 2011р. перебували 14172 не зайнятих трудовою діяльністю громадянина. Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 97,1% незайнятих громадян (13764 особи), з них 71,1% (10164 особи) отримували допомогу по безробіттю. Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом серпня 2011р. на допомогу по безробіттю було витрачено 8288,9 тис.грн. Середній розмір допомоги у серпні п.р. у розрахунку на одного безробітного порівняно з відповідним місяцем 2010р. збільшився на 13,4% і склав 815,52 грн. (85% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати).

Кількість вільних робочих місць та вакантних посад, заявлених підприємствами, установами та організаціями у службі зайнятості, за місяць збільшилась на 13% і на 1 вересня 2011р. становила 1846 одиниць.

У серпні 2011р. кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) становила 265 осіб, або 0,1% середньооблікової кількості штатних працівників. Серед видів діяльності найвища частка цієї категорії працівників відмічалася у будівництві (2,8%).

Кількість працюючих у режимі неповного робочого дня (тижня) з економічних причин становила 8574 особи, або 3,6% кількості штатних працівників. У будівництві в такому режимі працювало 14,3% штатних працівників, у промисловості – 8,6 %.

Рівень завантаження працівників у серпні 2011р. відповідно до встановленої тривалості робочого часу в цілому по економіці області становив 98,2% штатної кількості (або 233,8 тис. осіб).

У цілому по області рівень зареєстрованого безробіття за серпень скоротився на 0,2 в.п. і на 1 вересня 2011р. становив 1,9% середньорічної кількості населення працездатного віку, що, водночас, на 0,2 в.п. вище відповідної дати минулого року.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у серпні 2011р. по Україні становив 99,6%, по Миколаївській області – 98,9%. За січень-серпень п.р. ІСЦ по Україні склав 104,1%, по області – 104,2%. У серпні п.р. на споживчому ринку області продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 2,3%.

У липні 2011р. субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг отримували 2,3% сімей області. Загальна сума призначених субсидій склала 1077,1 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг на одну сім’ю у липні п.р. становив 35,2 грн. проти 19,5 грн. у липні 2010р.

Крім того, у січні–липні п.р. за субсидіями готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива звернулось 9,2 тис. сімей, призначено субсидії 7,9 тис. сімей. Загальна сума призначених субсидій цього виду готівкою склала 4699 тис.грн. Середній розмір субсидії, призначеної на одну сім’ю у липні, становив 590,2 грн. проти 292,1 грн. у липні 2010р.

За цей період населенню області за житлово-комунальні послуги нараховано 492,1 млн.грн., оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 513,1 млн.грн. (104,3% нарахованої суми).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг упродовж липня зменшилась на 6,9 млн.грн. (на 4%) і на 1 серпня п.р. становила 166,9 млн.грн, середній термін заборгованості за ці послуги склав 2,4 місяця. Борги за 3 і більше місяців мали: за газопостачання – 30,7% власників особових рахунків, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 25,8%, вивезення побутових відходів – 17,5%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 14,8%, централізоване водопостачання та водовідведення – 12,4%.

 

За даними Головного управління

статистики у Миколаївській області

Оголошення

 1. ЗАПИТУЙТЕ — ВІДПОВІДАЄМО!

  Пропонуємо нові форми надання консультацій. Своє запитання Ви можете направити на адресу електронної пошти Миколаївської облпрофради: 

  orps@mksat.net


 2. Зверніть увагу!

  Оновлена інформація:

  Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, інші державні виплати

  (Розділ «Державні соціальні стандарти»)


 3. Фактичний розмір прожиткового мінімуму в цінах листопада

  2018 року для працездатних осіб склав

      3472 грн.

  (за даними Міністерства соціальної політики України).


Календар

< січня 2019 >
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання